ฉลองเปิดเว็บไซต์ใหม่ ใส่โค้ดส่วนลด “newweb100”


การรับคืนภายใน 7 วัน และการคืนเงิน

สินค้าที่เปิดขายออกไปไม่เกิน 7 วัน จากบิลที่เปิดขาย
โดยมีวัตถุประสงค์ในการคืนสินค้าที่สินค้าไม่เสีย/ ต้องการยกเลิก / สั่งผิด / เปลี่ยนใจ
แต่ซื้อแล้ว และสินค้าสภาพสินค้าต้องสมบูรณ์ อุปกรณ์ครบถ้วนตามที่เปิดขายออกไปทุกประการรวมถึงกล่องครบถ้วนตามที่เปิดขายออกไปทุกประการ รวมถึงกล่องอุปกรณ์ต้องไม่มีร่องรอยความเสียหาย ในกรณีที่มีการคืนสินค้า แบบขอคืนเงิน ทางลูกค้าจะถูกหัก 5% – 25% จากราคาของตัวสินค้านั้นๆ

เคลมเปลี่ยนตัวใหม่

เงื่อนไข

 • ต้องเป็นสินค้าที่สั่งซื้อไปไม่เกิน7วัน (เริ่มนับจากวันที่ที่ระบุในบิลใบเสร็จการสั่งซื้อเป็นวันแรก)
 • ต้องเป็นสินค้าที่ไม่ผิดเงื่อนไขการรับประกัน ทางบริษัทฯยินดีเปลี่ยนตัวใหม่ให้ทันที
 • ทดสอบแล้วสินค้ามีอาการเสียจริง
 • นำอุปกรณ์ที่ติดไปกับตัวสินค้าทั้งหมด ส่งมาด้วย เช่น กล่อง, โฟม, คู่มือ, ไดร์เวอร์ ของแถม ฯลฯ
 • สภาพสินค้าจะต้องเหมือนใหม่และไม่มีรอย
 • *** ต้องใช้เวลา 7-14 วัน ในการตรวจสอบจากผู้ผลิต หากไม่พบลักษณะนอกเงื่อนไขการรับประกันจะดำเนินการเปลี่ยนสินค้าตามระบบปกติ***

กรณีสินค้าหมด

กรณีสินค้าที่มีปัญหาเป็นสินค้าภายใน 7 วันต้องเปลี่ยนคืน หมด ไม่สามารถเปลี่ยนสินค้ารุ่นเดียวกันคืนได้

 • ขอคืนเป็นเงิน
 • เปลี่ยนเป็นสินค้าอื่นโดย เพิ่ม หรือ คืนเงิน
 • รอสินค้าเคลม

เคลมปกติ

เงื่อนไข

 • ซ่อม / เปลี่ยนด้วยสินค้ารุ่นเดียวกัน
 • เปลี่ยนทดแทนด้วยสินค้ารุ่นอื่นที่ใกล้เคียงกัน โดยบริษัท ฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนเปลี่ยนสินค้า
 • เสนอลูกค้า Upgrade ซึ่งลูกค้าจะได้มีสินค้าที่มีเทคโนโลยีดีกว่ารุ่นเดิม โดยลูกค้าจ่ายเงิน ในส่วนต่างที่เพิ่มขึ้น ซึ่งทางเรา จะโทรแจ้งลูกค้า เพื่อรับทราบและยืนยันการ Upgrade ก่อนทุกครั้ง
 • ถ้าลูกค้ามีความประสงค์ที่จะรอการเปลี่ยนสินค้า บริษัท ฯ จะแจ้งกำหนดการเข้าของสินค้า โดยประมาณให้ลูกค้าทราบ และแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงความคืบหน้าเป็นระยะๆ
 • สินค้าที่มีหน่วยความจำ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อ ข้อมูล โปรแกรม ที่ติดตั้งภายในเครื่อง ในกรณีที่เกิดความเสียหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเป็นเงินแทนให้โดยหักค่าเสื่อมตามนโยบายการคิดค่าเสื่อม เฉพาะในกรณีไม่มีสินค้ารุ่นเดิมเปลี่ยนคืนให้หรือสินค้ารุ่นอื่นไม่มีสเป๊คใกล้เคียง/รองรับสินค้ารุ่นเดิมที่ลูกค้าต้องการใช้งาน

ฝากเคลม

เงื่อนไข

 • สำหรับสินค้าที่อยู่ในเงื่อนไข และระยะเวลาประกัน
 • เมื่อซื้อสินค้ากับทางร้านป้อมมือถือ ไม่ว่าผ่านทางช่องทางใด ทางร้านฝากส่งเครมกับ บริษัทผู้ผลิตให้ “ฟรี”
 • ไม่ได้ซื้อจาก ร้านป้อมมือถือ ก็สามารถฝากทางร้านสามารถฝากเครมได้ อาจจะมีค่าธรรมเนียม

นโยบายการคิดค่าเสื่อมในการคืนเงิน

warranty 1 ปี = 365 วัน
warranty 2 ปี = 730 วัน
warranty 3 ปีขึ้นไป = 365*x วัน
ค่าเสื่อมจากการใช้งาน = ราคาขาย/warranty(วัน)*จำนวนวันที่ใช้งาน
ราคาคืนเงิน = (ราคาขาย)-(ค่าเสื่อมจากการใช้งาน)
ราคาขายซาก คือ 5% จากราคาขาย (ปัดลงจำนวนเต็ม 10)
หรือ กดคำนวนเองได้จากลิงค์ คำนวนค่าเสื่อม

สินค้านอกประกัน

กรณีบริษัทตรวจสอบสินค้าในประกันพบที่มีสภาพผิดปกติ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าสินค้าเป็นสินค้านอกประกัน สำหรับกรณีดังต่อไปนี้

 • สินค้าที่ไม่มีสติ๊กเกอร์รับประกันหรือ มีการชำรุด หรือฉีกขาด จนไม่สามารถระบุได้
 • สินค้ามีสภาพ ผิดปกติไปจากเดิมทางรูปทรงได้แก่ แตก, หัก, บิ่น ,งอ , ยุบ, เบี้ยว , ร้าว , ทะลุ ,มีบางส่วนขาดหายไป
 • สินค้ามีสภาพซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นจากการใช้งานแบบปกติ หรือ รักษาที่ไม่ถูกต้อง, คราบน้ำ , มีรอยสนิม , ตะไคร่น้ำ , มีรอยไหม้ หรือ PCB มีลาย ปริ้นท์ขาด มีแมลง มีการเขียนด้วยปากกาเคมีที่ตัวสินค้า เป็นต้น
 • บัตรรับประกัน (กรณีสินค้าบางประเภท) ไม่มี , ฉีกขาด ,ลบเลือน
 • ไม่มีหมายเลขประจำตัวสินค้า (Serial Number) สำหรับสินค้าที่ปกติต้องมี
 • การใช้สินค้าผิดวิธี มีการแก้ไขก่อนได้รับอนุญาต มีร่องรอยการเปิดแกะ หรือร่องรอยการซ่อมที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิต
 • สินค้าเสียหายเนื่องจากปัญหาปัจจัยภายนอก อาทิเช่น ไฟตก ,ไฟเกิน , ฟ้าผ่า,น้ำท่วม, เกิดอุบัติเหตุกับตัวสินค้า เป็นต้น
 • ปัญหาที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวเนื่องมาจากซอฟต์แวร์ ไวรัส หรือระบบปฏิบัติการ ที่ผู้ซื้อเพิ่มเติมในภายหลัง ซึ่งไม่รองรับกับสินค้าของ บริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนหรือรับคืนสินค้า
 • สินค้าที่หมดอายุการรับประกัน หรือสินค้าที่ตรวจไม่พบอาการเสีย จะต้องเสียค่าบริการขั้นต่ำในการตกลงซ่อม หรือไม่ตกลงซ่อม