ฉลองเปิดเว็บไซต์ใหม่ ใส่โค้ดส่วนลด “newweb100”

ราคาคืนเงิน :

***ราคาคืนเงินเฉพาะ การเคลมที่ขอเงินคืนเท่านั้น***

หากเป็นการขอคืนจากเงื่อนไขที่ สินค้าไม่เสีย/ ต้องการยกเลิก / สั่งผิด / เปลี่ยนใจ
ให้หักค่าธรรมเนียม โดยคิดจาก ราคาขาย – ค่าเสื่อม% warranty
warranty 1 ปี 20 %
warranty 2 ปี 10 %
warranty 3 ปีขึ้นไป 5 %